«Πένθιμα»υφάσματα 2023

Κάποιες από τις προτάσεις μας για το 2023 για τα «πένθιμα» υφάσματά αλλά και τις «πένθιμες»Ιερατικές στολές.

Please allow us to present some of our suggestions for Great Lent. The suggestions are referred to fabrics and Great Lent vestments which you can watch also here a video we have created for more specific suggestions. These suggestions are combining quality and economical affordability.

Advertisement